TARAFLAR VE KONU

İşbu mukavele www.mirketyayinlari.com web sitesinden (şuandan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) ürün (şuandan sonra ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak birey (şuandan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile Kozyatağı Mah. Kocayol Cad. No:43 D:1 Merve Apt.
34710 Kadıköy/İstanbul adresinde yer alan satıcı şirket Mirket Yayıncılık (şu andan sonra SATICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkili olarak olarak, ALICI aracılığıyla elektronik ortamda doldurulan, ÜRÜN konusunda özelliklerin, nitelik-niceliğinin, satış ücretinin, satış bedelinin tahsilat usül-şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Alıcıların Korunması Hakkındaki Yasa ve Aralıklı Sözleşmeler Uygulama Asal ve Usulleri Ile Ilgili Yönetmelik kararları alanında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini saptama eder. İlan edilen maliyetler ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene civarı geçerlidir. Müddetli olarak duyuru edilen maliyetler ise anlatılan zaman sonuna civarı geçerlidir.

MADDE 1. CAYMA HAKKI

SATICI ALICI (Tüketici)’ya aşağıdaki taahhütte yer almaktadır. “Tüketicinin hiçbir hukuksal ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir sebep göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten bu yana yedi günde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var meydana geldiğini ve cayma tebligatının satıcı veya sağlayıcıya erişmesi tarihinden bu yana malı geriye almayı taahhüt ederiz.”

Cayma hakkının kullanılması için bu zaman içerisinde SATICI’ya sözlü olmayan bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması şeklinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ÜRÜN’ün SATICI’ya gönderildiğine ilişkili olarak kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zaruridir. Bu dokümanların erişmesini izleyen 10 (on) günde ÜRÜN bedeli ALICI’ya geri iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde geri iade işlemi de ALICI kredi kartına geri iade sureti ile yapılır. Vergi mevzuatı icabı fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair legal yükümlülükler geri iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli SATICI aracılığıyla karşılanır.

ALICI’nın özel talep ve beklentisi gereğince üretilen veya üstünde değişim veya ilaveler inşa edilerek kişisel duruma sunulan veya niteliği bakımından geri iade edilemeyecek, süratle bozulma veya nihai kullanma tarihi geçme olasılığı meydana gelen bir ÜRÜN mevzubahis olduğunda ve genellikle ÜRÜN kullanıldığında veya kullanılmamış olsa dahi kozmetik vs ÜRÜNLER ambalajından çıkarıldığında ALICI cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 2. GENEL HÜKÜMLER

2.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ’nde gösterilen ürünlerin basit nitelikleri, satış fiyatı ve tediye biçimi ile teslimata ilişkili olarak ön verileri okuyup bilgi sahibi meydana geldiğini ve elektronik ortamda satış için gereken teyidi verdiğini kabul eder.

2.2. ÜRÜN, ALICI’nın İNTERNET SİTESİ üstünde ortaya koyduğu teslimat adresine, faturasıyla beraber paketlenmiş ve dayanıklı olarak en geç 30 günde teslim edilir, zorunluluk talep eden hallerde bu zaman uzayabilir.

2.3. ÜRÜN, ALICI’dan yabancı bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlulukları olan tutulamaz.

2.4. ALICI, ÜRÜN’ü teslim aldığı anda muayene etmekle ve ÜRÜN’de kargodan meydana gelen bir sıkıntı gördüğünde, ÜRÜN’ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Tersi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

2.5. ÜRÜN teslimatı esnasında SATICI’nın isteği şeklinde ALICI işbu Sözleşmenin bir basılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imza atmaması halinde ÜRÜN teslimatı yapılmayabilir. İNTERNET SİTESİ’nden alım satım esnasında ALICI aracılığıyla onaylanan Mukavele her vaziyette yeteri kadar ve geçerlidir.

2.6. ALICI, SATICI aracılığıyla tersi sözlü olmayan öngörülmemiş ise, ÜRÜN’ü teslim almadan öncesinde bedelini tamamıyla ödemiş olması gerekir. Teslimattan öncesinde ÜRÜN bedeli SATICI’ya ödenmediği halde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ÜRÜN’ü teslim etmeyebilir.

2.7. ÜRÜN teslimatı ardından rastgele bir nedenden ötürü, işlem yapılmış olan kredi kartının ilişkin meydana geldiği Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi şeklinde, ÜRÜN en geç 3 günde ALICI aracılığıyla tüm giderleri ALICI’ya ilişkin olmak üzere SATICI’ya geri iade edilir. SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil olmak üzere başka tüm akdi-kanuni hakları bununla beraber ve herhülakarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Bankalar ve para sağlama kuruluşları kadar kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli/taksitli tediye imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli tediye imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamıyla tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Mukavele’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (sarı taksitlerden rastgele birinin ödenmemesi şeklinde sözleşmeyi fesih ve/veya olan borcun tümünün temerrüt faizi ile beraber ödenmesini talep hakları dahil olmak üzere) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü halinde aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

2.8. ÜRÜN’ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın kadar) sebebi ile 30 gündelik zaman zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 bugünü aşması mevzubahis ise, SATICI teslimat konusunda olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu vaziyette ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna civarı bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden bu yana 10 günde ALICI’ya geri iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde geri iade işlemi de ALICI kredi kartına geri iade sureti ile yapılır.

2.9. ALICI ÜRÜN ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Mukavele’nin giriş kısmındaki SATICI ileşitim kanallarıyla SATICI’ya bildirebilir.

MADDE 3. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Mukavele’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek hertürlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (PC-ses kayıtları kadar manyetik ortamdaki kayıtlar dahil olmak üzere) muhakkak delil oluşturur; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca duyuru edilen değere civarı Tüketici Orta Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ALICI bu Mukavele’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda sözlü olmayan tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön verileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.